VI. Bozsik program élményeim – Rajz pályázat

Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság rajz pályázatot hirdet az OTP Bank Bozsik Programban szerzett élmények megörökítésére, a programban résztvevők számára.
A képek és festmények A4-es méretű papírra készülhetnek.

A pályamunkák elkészítéséhez bármilyen anyag felhasználható (ceruza, toll, tus, zsírkréta, vízfesték stb.).
A korona vírus okozta vészhelyzet miatt kizárólag az elektronikus formában elküldött alkotásokat áll módunkban elfogadni.

Az alkotásokat beküldésének elektronikus címe: fejer@mlsz.hu

A műveket tartalmazó e-mail szövegezésében fel kell tüntetni:

 • – pályázó teljes nevét,
 • – születési idejét,
 • – OTP Bank Bozsik programban résztvevő egyesületének, vagy oktatási intézményének nevét,
 • – lakcímét, elérhetőségét (a pályázó és/vagy a szülő/nevelő telefonszámát és email címét)
 • – kép címét,
 • – törvényes képviselő nevét.

Azok a pályamunkák, amelyek a fentiek szerinti adatokat nem tartalmazzák, nem vehetnek részt a pályázaton.

Pályamunkák beküldési határideje: 2020. május 03. vasárnap éjfél
Ezen időpontot követően beérkező pályamunkák a pályázaton nem vehetnek részt.

Zsűri: Dimovicsné Trádler Hajnalka
Slettné Hanzsér Lilla
Varga Andrea

Pályamunkák értékelése: 2020. május 25-ig

Díjazás: Oklevél és sportszer jutalomban részesül korosztályonként U 6-7, U 8-9, U 10-11, U 12-13 a legjobb 1-3. helyezett pályamű. Oklevél és sportszer támogatásba részesül a legtöbb alkotást beküldő sportszervezet és oktatási intézmény. Közönség díjban részesülnek azok a pályázók korosztályonként, akik munkájára 2020. május 24-ig a legtöbb szavazat (like) érkezik a Facebook oldalunkra. A díjak egy későbbi időpontban kerülnek átadásra.

Pályázni kizárólag olyan pályamunkákkal lehet, amelynek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyiségi jogait. Amennyiben a beadott pályamunkák mégis más személyek szerzői vagy egyéb személyiségi jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles az MLSZ-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
Pályázó és törvényes képviselője a pályázat megküldésével díjigényéről kifejezetten lemond az alábbi felhasználások tekintetében, illetve a pályamunkák pályázatra való elküldésével díjigény nélkül engedélyezi, hogy:

 •  az MLSZ a pályamunkákat az MLSZ felületein (honlap, facebook oldal, egyéb sajtó orgánumok), és esetlegesen a pályázat kapcsán rendezendő kiállításon nyilvánosságra hozza, közzé tegye;
 • a pályázat zsűrizésével kapcsolatosan a pályamunkák a zsűri tagjai számára, hozzáférhetőek legyenek;
 • a pályamunkák egy esetleges kiállítás keretében a nyilvánosság számára hozzáférhetők legyenek;
 • az MLSZ időbeli korlát nélkül tárolhassa, bármely módon sokszorosíthassa, terjeszthesse a pályamunkákat. A fenti célok érdekében az MLSZ jogosult a pályamunkák tárolására digitális formában, illetve elektronikus eszközön is.
 • Az MLSZ a kommunikációs felületein (print és online) a pályamunkákat korlátlan ideig felhasználja.
  Az MLSZ a pályamunkák esetleges kiállítása során biztosítja, hogy a pályázó neve fel legyen tüntetve.

Adatkezelés:
A megadott adatokat az MLSZ az adatbázisában rögzíti, azokat harmadik félnek nem adja ki. A pályázók a pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám) az MLSZ mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat az MLSZ minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremény odaítélése és a nyertesek értesítése céljából.
A pályázók tudomásul veszik, hogy a név- és lakcímadataikat tartalmazó pályázati jegyzőkönyvet az MLSZ székhelyén 5+1 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), ezt követően az adatok törlésre kerülnek. A MLSZ a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.

Felelősség kizárás:
A pályázatok hiányosságáért (név- vagy számelírás, konkrétumok hiánya stb.), értesítési késedelemért a MLSZ nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, a bármely okból történő késedelmes benyújtásból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a MLSZ-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a pályázókat terheli.
Az MLSZ kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a pályázaton való részvétel során, a pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Székesfehérvár, 2020. március 30.